Besplatna dostava!
Besplatna dostava!
  • Moja Korpa
Prijavi se
Veliki ONLINE kviz znanja - Candy Universe

Veliki ONLINE kviz znanja


Autor: candy universe; Kategorija: Poklon pakovanje sa čokoladom

30.12.2020.

Došlo je vreme da pošaljemo ovu odvratnu 2020 u zaborav! U to ime, Candy Universe rešio je da sve svoje INTERNET kupce malo počasti i obraduje!


2020 je bila baš teška i dugačka. Vreme je i da je ispratimo i to onako veselo, da bi nam naredna bila mnooogo bolja! Vozdra! :) . Da ne dužimo, dragi naši, verovatno vas zanimaju pravila. Evo ih:

Organizator Kviza znanja o Candy Universe-u
Organizator Kviza znanja o Candy Universe-u (u daljem tekstu: Kviz znanja), je Candy Universe doo sa sedištem u Bulevaru Zorana Đinđića 181a, 11070 Beograd, registrovan kod Agencije za privredne registre Republike Srbije pod matičnim brojem: 20880694, PIB: 107836522 (u daljem tekstu: Organizator)  
Kviz znanja se organizuje na teritoriji Republike Srbije.
Prijavljivanje za Kviz znanja vrši se online kupovinom preko sajtova www.candyuniverse.rs , www.wolt.rs I www.donesi.com.
Prijavljivanje za Kviz znanja počinje 01.12.2020.godine u 00:00 časova i završava se 10.01.2021. u 14:00h.
Cilj organizovanja Kviza znanja je zabava I motivisanje kupaca da proizvode Candy Universe doo naručuju online, preko Candy Universe online prodavnice www.candyuniverse.rs kao i preko sajtova www.wolt.rs i www.donesi.com .
Pravo učešća u Kvizu znanja
Pravo da učestvuju u Kvizu znanja imaju sva punoletna fizička lica, državljani Republike Srbije, sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije, kupci Candy Universe proizvoda preko online prodavnice www.candyuniverse.rs, www.wolt.rs, www.donesi.com.
U Kvizu znanja učestvuju sva lica koja ispunjavaju kriterijume iz gore navedenog stava, a koja u periodu od 01.12.2020.godine u 00:00 časova do 10.01.2021.godine u 14:00 časova izvrše minimum jednu pojedinačnu kupovinu na online prodavnici www.candyuniverse.rs ili preko sajtova www.wolt.rs i www.donesi.com bez ograničenja vrednosti kupovine.
Pravo na učešće u Kvizu znanja nemaju osobe koje su odustale od kupovine, odnosno kojima proizvod nije isporučen i naplaćen.
Kupovina sa više proizvoda računa se kao jedna kupovina.
Pravo učešća u Kvizu znanja nemaju zaposleni kod Organizatora niti druga lica koja su na bilo koji način uključena u realizaciju navedenog Kviza znanja, uključujući i članove njihovih porodica pod kojim se podrazumevaju supružnici, deca i roditelji.
Učešćem u Kvizu znanja svi učesnici prihvataju njenoga pravila.
U slučaju da učesnik ne poštuje pravila Kviza znanja, Organizator zadržava pravo da tog učesnika diskvalifikuje.
Učesnici Kviza znanja ne mogu biti pravna lica ni preduzetnici.
Nagrade I njihova vrednost
Ukupna vrednost nagrada Kviza znanja iznosi: 167.700,00 rsd (sto šezdeset sedam hiljada sedam stotina dinara i 00/100) sa uračunatim pdv-om.
Ukupan broj nagrada je: 18 (osamnaest).
Za nagrade garantuje Organizator.
Organizator se obavezuje da neće dodeljivati više nagrada ili drugu vrstu nagrada.
Nagrade ne mogu biti zamenjene za novac niti za neku drugu nagradu ili materijalnu protivvrednost.
Nagrade se u robi I podeljene su na sledeći način:
1. Prva nagrada – Iphone 12 mini 1 kom
2. Druga nagrada – 10 kg bombona po izboru osvajača nagrade
3. Treća nagrada – 5 kg bombona po po izboru osvajača nagrade
4. Četvrta nagrada – 15 candy boxeva sa po 900g bombona po izboru 15 različitih osvajača nagrade.
Ukupna odobrena vrednost nagrade iznosi: 167.700,00 rsd sa uračunatim pdv-om.
Kviz znanja će biti organizovan iz prostorija Organizatora, Bulevar Zorana Đinđića 181a, 11070 Beograd, dana 15.01.2021. godine sa početkom u 16:00h u prisustvu sledećih članova komisije:
• Boris Pezelj, direktor marketinga
• Miljan Milačić, menadžer b2b prodaje
• Sanja Pezelj, direktor
a preko Facebook društvene mreže.
Tok Kviza znanja I postupak određivanja pobednika
• Svim kupcima koji su stekli pravo učešća u Kvizu znanja (svim kupcima preko online prodavnice www.candyuniverse.rs, sajta www.wolt.rs i sajta www.donesi.com ) će 10.01.2021.godine u 16:00h biti poslat mail sa pozivnicom za uključivanje u Facebook grupu Kviz znanja Candy Universe
• Svi učesnici će imati mogućnost da se u periodu od 10.01.2021. u 16:00h zaključno sa 15.01.2021.u 15:59h priključe Facebook grupi Kviz znanja Candy Universe
• 15.01.2021. godine u 16:00 h na društvenoj mreži Facebook u okviru grupe Kviz znanja Candy Universe počeće Kviz znanja koja će odrediti dobitnike nagrada
• Priključivanjem u grupu, svaki učesnik koristi svoje pravo da učestvuje u kvizu znanja čiji pobednik osvaja prvu nagradu.
• Pobednik je onaj učesnik koji pokaže najviše znanja I osvoji najviše poena na Kvizu znanja.
• Svi učesnici počinju Kviz znanja sa brojem poena koji je jednak broju ostvarenih kupovina preko www.candyuniverse.rs , www.wolt.rs , www.donesi.com
• Svi učesnici će u mailu sa pozivnicom za uključivanje u Facebook grupu Kviz znanja Candy Universe dobiti I podatak o broju poena sa kojim počinju Kviz znanja
• Lista od 20 pitanja sa ponuđenim I tačnim odgovorima definisana je u isto vreme kada i pravila ovog Kviza znanja
• Dodatna lista od 10 pitanja sa ponuđenim I tačnim odgovorima definisana je u isto vreme kada I pravila ovog Kviza znanja I primenjivaće se ukoliko je nemoguće proglasiti pobednika I dobitnike ostalih nagrada nakon prvih 20 pitanja
• 20 pitanja će istovremeno biti postavljena u 16:00:00h u Facebook grupi Kviz znanja Candy Universe
• Pitanja će biti podeljena u 2 grupe:
- Grupa 1 – pitanja pod rednim brojevima od 1 do 10 – za tačne odgovore učesnici dobijaju 1 poen, za netačne odgovore I ne davanje odgovora učesnicima se oduzima po 2 poena
- Grupa 2 – pitanja pod rednim brojevima od 11 do 20 – za tačne odgovore učesnici dobijaju 3 poena, za netačne odgovore I ne davanje odgovora učesnicima se oduzima po 1 poen
• Pored svakog pitanja će se nalaziti redni broj pitanja kao I broj bodova koji se dobijaju odnosno oduzimaju.
• Svako pitanje će imati ponuđena 4 odgovora pod oznakama A, B, C, D od kojih je samo jedan tačan
• Učesnici će imati na raspolaganju 5 min da odgovore na sva postavljena pitanja
• Odgovori na pitanja se daju u komentarima na određeno pitanje isključivo u formatu A, B, C ili D
• Odgovori sa više slovnih oznaka, editovani odgovori, neprimereni odgovori, bilo kakvi komentari, automatski će dovesti do diskvalifikacije učesnika iz daljeg takmičenja
• Poeni se sabiraju.
• Svi originalni odgovori koji su dati na određeno pitanje u predviđenom roku su predmet obračuna ostvarenih poena.
• Kviz znanja se završava u 15.01.2021. godine u 16:05:00h I svi odgovori dati nakon isteka tog vremena neće biti priznati
• Komisija će nakon zatvaranja Kviza znanja odrediti pobednika kao I dobitnike druge, treće I četvrtih nagrada a na osnovu broja ostvarenih poena.
• Pobednik Kviza je učesnik sa najvećim brojem poena
• U slučaju da za svaku od nagrada postoji više takmičara sa istim brojem poena, pobednik će biti onaj koji je imao najmanji broj negativnih poena
• Ukoliko I tada dođemo do izjednačenih rezultata, samo za te učesnike će biti organizovano dodatno takmičenje u vidu odgovaranja na dodatnih 5 pitanja
• Bodovanje u drugom krugu pitanja će biti isto kao I za pitanja iz prve grupe pitanja - za tačne odgovore učesnici dobijaju 1 poen, za netačne odgovore I ne davanje odgovora učesnicima se oduzima po 2 poena
 Pobednik, kao I ostali dobitnici će biti proglašeni najkasnije 16.01.2021.godine u 16:00 na Facebook profilu Candy Universe, Instagram profilu Candy Universe kao i na Candy Universe web sajtu.
 U slučaju da se organizuje drugi krug takmičenja, takmičari će biti o tome obavešteni najkasnije 16.01.2021.godine u 16:00h. U tom slučaju će se drugi krug takmičenja organizovati 16.01.2021.godine u 17:00h samo za one takmičare koji su ušći u finalni krug.
Kviz znanja i Facebook grupa Kviz znanja Candy Universe su javni i mogu ih pratiti svi koji žele.
Odgovore na pitanja mogu davati samo članovi grupe.
Svi odgovori na pitanja su javni I vidljivi svima.
Rezultati kviza, sa spiskom svih učesnika, njihovim odgovorima I bodovima za svaki odgovor će biti javno objavljeni Facebook profilu Candy Universe, Instagram profilu Candy Universe kao i na Candy Universe web sajtu.
Uručenje nagrada
Uručenje prve, druge i treće nagrade zahteva lično prisustvo dobitnika i obaviće se na nekom od naših prodajnih mesta u zavisnosti od odabira dobitnika nagrada.
Uručenje 15 četvrtih nagrada će zavisiti od samih dobitnika te će biti obavljeno ličnim uručenjem ili uručenjem posredstvom kurirske službe Post Express.
Rokovi za preuzimanje nagrada
Rok za preuzimanje prve nagrade je 15 dana od dana objavljivanja pobednika.
Rok za preuzimanje druge, treće i četvrte nagrade je mesec dana od dana objavljivanja pobednika.
Lično uručenje nagrada će biti praćeno „live“ uključenjem na Facebook-u.

SREĆNO SVIMA I UŽIVAJTE!!!

Izvor: candy universe
Loading...